สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความเสียใจแด่การจากไปของ คุณแม่ซิ้วฮั้ว แซ่อึ้ง

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ขอแสดงความเสียใจแด่การจากไปของ
คุณแม่ซิ้วฮั้ว แซ่อึ้ง
มารดาของ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
กรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และคณะกรรมการพัฒนาแผนและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี