สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี และคณะ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในการประชุมหารือด้านนโยบายเกี่ยวกับการเข้าร่วมและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ณ ห้องรับรองท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ชั้น 4 อาคาร 604 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 

IMG 5336 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี