สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี และคณะ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในการประชุมหารือด้านนโยบายเกี่ยวกับการเข้าร่วมและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ณ ห้องรับรองท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ชั้น 4 อาคาร 604 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 

IMG 5336 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ต้อนรับวิทยากร 3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี