สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คำสั่ง ที่ 093/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร และอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร ประจำปีการศึกษา 2566

Picture of ทัตพิชา อินศรีทอง

ทัตพิชา อินศรีทอง

ทีมผู้ประสานงานจาก Mountain Studio คอยดูแลข้อมูลเว็บไซต์ ให้สดใหม่อยู่เสมอ
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี