สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรม เรื่อง “บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม 2 เพื่อการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศตามบริบทสถาบัน”

image 750x 649540df989c5 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู และเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังการอบรมบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม 2 เพื่อการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศตามบริบทสถาบัน บรรยายโดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) การอบรมจัดขึ้น ณ ห้องเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี