สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

image 750x 649e33f9ac6e1 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางสาวหนึ่งฤทัย วงษ์ศรีนาค ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานความร่วมมือและทวิภาคี โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วย คณะบุคลากรสถาบัน ฯ จำนวน 3 คน นำนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี จำนวน 11 คน ร่วมงาน OPEN HOUSE – FOODINNOVATIONS CENTER และเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานห้องปฏิบัติการ FOOD INNOVATIONS CENTER ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด โดยมี คุณนาริฎฐา พยัคฆพันธ์ ผู้จัดการแผนกบุคคล กลุ่มธุรกิจอาหารให้การต้อนรับ ทั้งนี้ภายในงานมี ผู้บริหาร และบุคลากรจากสถาบันการศึกษา นักศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางแนะแนวการศึกษาให้กับนักศึกษาวิชาชีพอีกด้วย ณ ห้องประชุม FOODINNOVATIONS CENTER จังหวัดปทุมธานี 

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี