สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคม

image 750x 649a7cf2535be 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคมเมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคม ให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยมีวิทยากรคุณอุษณีย์ จันทร์อำรุง ที่ปรึกษาอิสระด้านทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้บรรยาย เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองในการเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจและประทับใจต่อผู้พบเห็นยิ่งขึ้น

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี