สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

image 750x 64a66330c215f 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อธิการบดีคนแรก และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อดีตรองอธิการบดี และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรมหบุญ อธิการบดี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี โดยนักศึกษาพร้อมเพรียงกันสวดมนต์ บทไหว้ครู ผู้แทนนักศึกษานำพานดอกไม้ธูปเทียนกราบคารวะประธาน นักศึกษากราบคารวะประธานและผู้แทนคณาจารย์ นักศึกษากล่าวปฏิญาณตน ผู้แทนนักศึกษากล่าวความในใจจากศิษย์ถึงครู นักศึกษาร่วมร้องเพลงครู ผู้แทนนักศึกษากล่าวรำลึกถึง ดร. ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ครูคนแรกและครูใหญ่คนแรกโรงเรียนจิตรลดา ประธาน คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าและนักศึกษาที่ยืนสงบนิ่ง จากนั้นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี รางวัลจากการแข่งขัน การประกวด และมอบเข็มคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะ พร้อมกล่าวให้โอวาท พิธีจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องมหาจักรีวิทยประสิทธิ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Ep81IW7R6JhFrnGM82LfQUEBT0fchpiV-_zmaHe2G47s9w?e=Bfvzd7

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี