สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 1/2566 เพื่อติดตามความคืบหน้าของนโยบายและการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคลากรของสถาบัน โดยมี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี และคณะกรรมการ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Ekru09YwcAhBl0tAtuugmtwB4Dz0KMd3oJUvJwaTAkUPRQ?e=iXZ7nH

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี