สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เฝ้าฯ รับเสด็จ ในพิธีสวดพระอภิธรรม

image 750x 64b8b6a705583 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เฝ้าฯ รับเสด็จ ในพิธีสวดพระอภิธรรม

ด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ไปในการสวดพระอภิธรรม ดร. ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ภ., ท.จ.ว., ว.ป.ร.๒, ภ.ป.ร.๓ และสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี บุคลากร นักศึกษาและนักเรียนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เฝ้าฯ รับเสด็จ และร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ในการนี้ ท่านอธิการบดีมอบเงินทำบุญจากผู้ร่วมทำบุญ จำนวน ๓๑,๑๑๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) แก่ ดร.พีรสัณห์ บุณยคุปต์ เจ้าภาพ เพื่อนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ ดร. ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ต่อไป เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Et5jU578Y2FFn3VfEBT4UjsBrXUw_LqqqGibCHd9jKlLww?e=gjug9e

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี