สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 35

image 750x 64b8978cf0e8a 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 35

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.45 – 12.00 น. ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ "การใช้ Vision Zero ไปดำเนินการในองค์กร" โดยมี นางสาวกาญจนา กานต์วิโรจน์ อุปนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ผู้ดำเนินรายการและผู้เข้าร่วมสัมมนา นายวุฒิชัย มาฆะธรรม ผู้แทนบริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด ในงานสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “ FORWARD CULTURE OF PREVENTION SAFETY THAILAND” ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.45 – 12.00 น. ณ ห้อง Amber 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 

ดูภาพเพิ่มเติม : 
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EsNr0NZBDM1EgGQJVZlQi0kB0-Ggesd9emWujGtEOyPTRA?e=rl5z1v

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี