สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

image 750x 64c086ffd800a 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

รับมอบหนังสือเมนูผักสร้างสุข

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับมอบหนังสือเมนูผักสร้างสุข จำนวน 300 เล่ม จากนางสาวจันทร์จิดา งามอุไรรัตน์ หัวหน้าโครงการพัฒนากลุ่มผู้บริโภคผักผลไม้ปลอดภัย 400 กรัม เพื่อสุขภาพในสำนักงาน สสส. โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กับ โครงการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม ร่วมรังสรรค์เมนูโดยอาจารย์ณัฐพงศ์ วีระทวีพร อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และคุณแววตา เอกชาวนา นักกำหนดอาหารวิชาชีพและที่ปรึกษาโครงการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องรับรองท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Eh3__zc8ijtIhUGHLoynYlMBiMJJR8OLgGr7xVKhRkZ1vw?e=D26xrl

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี