สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีทัศน์สถาบัน

image 750x 64c092440c5d1 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีทัศน์สถาบัน

นางสาวรัตน์ชรินทร์ อยู่ชา หัวหน้างานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร และคณะ ลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีทัศน์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เพื่อควบคุม ดูแล และกำหนดแนวทางการนำเสนอของสาขาวิชาเกษตรนวัต พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ทีมถ่ายทำจากสถาบันกันตนาเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EiBgEwai6-1Pq5uEwhEfJCMBkerAFNZHmJ51fPDT67M3fA?e=sUDdqY

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี