สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 46

image 750x 64bf948adb565 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 46

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ร่วมบรรเลงเพลง ในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 46 “ศรีวิชยคีตา ปัญญาสมวรรษราชภัฏสุราษฏร์ธานี” ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 การนี้ ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี พร้อมคณะครู นักศึกษาและนักเรียน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเฝ้าฯ รับเสด็จ โดยนักศึกษาและนักเรียนร่วมฝึกซ้อมและแสดงดนตรีไทยระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2566 ณ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ภาพเพิ่มเติม : 
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Eoe0bG3Gol1PqXyEZrNdb8IBXm988nNSg_i2WXG9ShA-uA?e=1Zfpix

ภาพข่าวพระราชสำนัก :
https://www.youtube.com/live/QPH5kdXZwJA?feature=share

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี