สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและนักเรียน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมพิธี การนี้คณะสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร จำนวน 10 รูป ทำพิธีสงฆ์ จากนั้นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล คณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา พิธีจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมมหาจักรีวิทยประสิทธิ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Er_XwznnB-ZLugG3MUgNX5UBRL1JyZs4KBftt99A2_ce6g?e=4ajMmV

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี