สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

image 750x 64c236b3071e0 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 และวันเข้าพรรษา รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร การนี้ ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและนักเรียน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมพิธี จากนั้นนักศึกษาและนักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณภายในและพื้นที่ด้านหน้าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี