สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สัมภาษณ์พิเศษ

สัมภาษณ์พิเศษ

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ และหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ ในประเด็นการร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และบริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในการร่วมกันวิจัยและพัฒนาไอศครีมซอฟเสิร์ฟ (soft serve) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และทดสอบทางการตลาด เป็นโอกาสในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อนำผลผลิตที่มาจากงานวิจัยของคณะบริหารธุรกิจ ขยายผลสู่เชิงพาณิชน์เป็นรายแรกของสถาบัน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องรับรองท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
สัมภาษณ์พิเศษ 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี