สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ภาพการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

“การฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ”
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ชั้นปีที่ ๔ ชั้นปีที่ ๕ ” ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ” ณ ค่ายฝึกวิชาทหาร (เขาชนไก่)
ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ตามวันที่เข้ารับการฝึกดังนี้
วันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓
วันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔
วันที่ ๒๗ มกราคม ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๕gal 1mzBBzVrWY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wQSQdECisC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kOdHsEdha3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4koIVmHFes สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zcVbMMPTFI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nzJ7uzMaz2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TqI2nsr6pW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qrb0TZQsPy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal o7TRsksaqi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal C8oI0CyNsg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QhAXYMGzuf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal A26Se4QhP7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QAfIOe74HK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iYFW0mouXK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aDSagTWeHd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3c9ECBGzOT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WApeI7gKAK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1vvytkmLhg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี