สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพ ” แชะ!!! ภาพอย่างไรให้ได้ Like”

เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ น. อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม วิทยากร และนักศึกษาในชมรมสื่อสารและสิ่งพิมพ์ จัดโครงการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพ ▶ “แชะ!!! ภาพอย่างไรให้ได้ Like” ◀ โดยมีวิทยากรรับเชิญที่มาให้ความรู้และเทคนิคการถ่ายภาพ “แชะ!!! ภาพอย่างไรให้ได้ Like” คือ อาจารย์เกรียง คุปตรัตน์ คุณนภษกร วัชระวิสิฐ และคุณวิฑูรย์ วรรณโย
เส้นทางเดินเท้าในการฝึกถ่ายภาพเริ่มตั้งแต่ถนนท่าพระอาทิตย์ ❤ ท่าพระจันทร์ ❤ ท่ามหาราช ❤ ท่าช้าง ❤ ท่าเตียนและสวนนาคราภิรมย์ 。◕‿◕。

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี