สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับอาคารอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

คณะผู้มาศึกาษาดูงาน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับอาคารอนุรักษ์พลังงาน ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร ๖๐ พรรษาราชสุดาสมภพ นำโดย พันเอก ปัญชลิทธิ์ ปิยมาตย์ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และข้าราชการ จำนวน ๒๐ คน ผู้อำนวยการสำนักวิทยาลัยเป็นตัวแทนต้อนรับ ในวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น.gal ol1UoMKyzV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2ReDX7OoB2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XeZS0iIsHs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1H500OS7u7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zzido5e71g สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BNBILhwlND สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal R8TnbtT7iC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VFjZaUgooA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cB1CI6kjiO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nfb6zpWm22 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nawXn2wamg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AyZAbQ1U2W สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal B7nucS1m6o สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PgWC6Or5pT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5SGjLNAom8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YsCBwlRImT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี