สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพ ” แชะ!!! ภาพอย่างไรให้ได้ Like”

เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ น. อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม วิทยากร และนักศึกษาในชมรมสื่อสารและสิ่งพิมพ์ จัดโครงการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพ ▶ “แชะ!!! ภาพอย่างไรให้ได้ Like” ◀ โดยมีวิทยากรรับเชิญที่มาให้ความรู้และเทคนิคการถ่ายภาพ “แชะ!!! ภาพอย่างไรให้ได้ Like” คือ อาจารย์เกรียง คุปตรัตน์ คุณนภษกร วัชระวิสิฐ และคุณวิฑูรย์ วรรณโย
เส้นทางเดินเท้าในการฝึกถ่ายภาพเริ่มตั้งแต่ถนนท่าพระอาทิตย์ ❤ ท่าพระจันทร์ ❤ ท่ามหาราช ❤ ท่าช้าง ❤ ท่าเตียนและสวนนาคราภิรมย์ 。◕‿◕。gal 0JuImu2dNW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qUvCUvEpDf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NDd6Z2hiuo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 49VahgMuS2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 945gtM4Dhg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal moQkXUDXN4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8OMydLRtgT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NhyySyujpc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ojKEhdpRsM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2marQgPyYT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IXB64j4hoh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lr5ckbRlzh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YlMztp4B8Q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Aud7bkRPTw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal L5lrWuBNKJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal f3O5ZcNeWJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yfMNSgXen6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CrAJZ8gXIL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wzGu2PH58L สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WedE3Bj0nS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UaJoQ2YGnZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal w8lGitJ21A สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DQBBlDRbgu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rGW2jHTC6i สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1enRgKgCot สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iiHrNNprDB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sJX5cHaQUU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hhVTiTYv0b สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DJWiBH7Z24 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WoVG8eifwk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1UiUUh4k9C สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qRaAh0ZmrA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ShrgiRk42M สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mVjVzSVYdv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0S2bX1Eiw8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KXO7Z1XAlm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2s25rtewkK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QE8lRISEXv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vsE96O6RNb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NHZARqi72O สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal q0WV0VbGlM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี