สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา นำโดย ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อธิการบดี
คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี
ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี
ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นกิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ที่ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้จัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ลานชั้น ๑ อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพgal 1rX6D1crOa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mJyGgItIRD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rw826dEysz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6Gb8KXQRB8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vXCFDw3iTA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OmmKfhBIcM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qwKRpfvMFC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4DQSySNgbE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SOlM0ndjYV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fPFEIjUYyV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dTENteBnqJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wQogd8O8CO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yXTfno9Dgd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7It6pCwQGU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ijOP6D485a สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ryVOPRJk8W สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี