สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมประชุมนักศึกษา (CDTC Assembly) วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสุโส จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นวิทยากรบรรยายอบรมคุณธรรม ในหัวข้อ “จิตรลดา คิดธรรม คิดเป็น” เรื่อง “ความกตัญญู ” วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๘.๐๐ – ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๔ อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพgal FfcaVImuGU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KY5vfO5GX9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal u3KqYiKmyT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7EZwXbVhdc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wHnWZ3PWRe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal u9rcRNZK7C สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7mjbiNhoph สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JNBKVfl55f สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4JekPdBaqp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DCoHXqrijR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3ji6cgzVvy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal l8WTjhYaY2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี