สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

งานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดาได้ร่วมจัดงานเทศน์มหาชาติ “เฉลิม ๖๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ฉลอง ๖๐ ปี โรงเรียนจิตรลดา” วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย วิทยาลัยฯรับเป็นเจ้าภาพในกัณฑ์ จุลพน พระมหาสิน ฐิตเมธี วัดหลักสี่ เป็นผู้เทศ โดย ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี เป็นประธานในกัณฑ์นี้gal XgtJgD7bT8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FK0B0h3NDf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal akTqIhmYyO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JaE5lm82gy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0sW5cQdtPE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0KQEIFF1U3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2C63NijMej สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lsSvaGXHqX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 22H9YQitNQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dyDPl2H5qE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tCa24EhMfc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IbU9Tegq95 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Jjsf3EOTHw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rfEieCWMoQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal r3nuv5Zmh5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal avlLkVdDBh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal V6KIuc3KFZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี