สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๘.๑๕ – ๙.๐๐ น. โดยท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ (อธิการบดี) เป็นประธานในพิธี ณ .ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ (๖๐๔)gal EXns6jhV7w สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MBYSyHG927 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ToBEpih38r สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal p3Lb7wiyzW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QXd8UAoKNt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 18pvh8myi4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4RaWSvOXJW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 06B6cnYJP6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EnNiVEalfy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gq197qqY5z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GcdjlQlVTH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oIAEOgsEO0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SoXGKERvUa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal woL1Q8ak5e สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lcgc3eO4wZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4ApuyRS4NO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rvqPww3Tqi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี