สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดให้มีพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อรับทราบข้อมูลและเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการฝึก ตามโครงการเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ (รุ่นที่ ๑) ในวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ซึ่งในรุ่นที่ ๑ นี้ จะมีผู้เข้ารับฝึกทักษะพื้นฐานเชิงช่างgal svC5uY7fuJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MsvcMNXDRa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kyNlczLYFF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XMsi2Yehr9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nFVpo7V3Tz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3WQ0QMCszU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kc6jD4U6IF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5U2ezijZeF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8VJTYH1ltL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal b9cMams5kG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tVJTBfZ1qz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mEZ6iSSPV5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9IeZA8js1s สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal s9hSRdSDW4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eFnJvgYNhc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal smSTrrQn0w สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี