สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรม Youth Model ASEAN Conference 2015

ตัวแทนนักศึกษาและอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมสัมมนาในกิจกรรม Youth Model ASEAN Conference 2015 (YMAC 2015) ร่วมกับตัวแทนเยาวชนจากประเทศใน ASEAN อีก 10 ประเทศ ในประเด็นปัญหาสำคัญในปัจจุบัน ดังนี้

1) How can ASEAN reduce socio-economic inequalities among its member countries?

2) How can industries work with tertiary institutions to enable youth to become more employable and highly skilled?

3) How can we enhance cyber security in ASEAN?

4) How can rural areas in ASEAN benefit from educational technology?

5) How can we stop the spread of human trafficking in ASEAN?

6) How can we improve infrastructure to enhance interconnectedness in ASEAN.

7) How can we promote greater cultural awareness and integration in ASEAN?

ตลอดจนการทัศนศึกษาพื้นที่เศรษฐกิจของสิงคโปร์ และการจัดการศึกษาของSingapore Polytechnic ทั้งนี้ในกิจกรรม gallery walk และพิธีปิดกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก Mrs. Josephine Teo รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มาเป็นประธานในครั้งนี้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GIpczlVWYb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal htA1rk5Qt4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Xgwln1dIu4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2mA7bGL9Yp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4J9el9rBds สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal B7jd3OfY85 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4iN1U1oLXb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hfz0wUEXrK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4VOJMfF8cC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SugtK07OmG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ufT5M8E6Xa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cuEIl3AdKt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MPHz9rqgao สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FKEAhguq6a สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gSRkb6DEbU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oZXs5EpBu6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal m4oMYpVhy1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BJZTPlbjhH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bLEqLrPiq0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yHZsrGS8cv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8VR5uYQmI8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal driaQuJ3YY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kBSSgCq7wz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ipvunFB8Ha สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0DmWEzwAHd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1IoPoMfapp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pJMJcLm7yy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zFU2mkYdSy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GQKLz7EaoL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IspMztTG1s สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal w2dBhJG2I2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ykNYtraz7l สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yZK3prkJ1w สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RGRf0OBMSq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2etcXlLBSA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iHNyIf2hra สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5iCXnKJXNf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 62NPprGrjO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ROLQkfZUzM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Cfri5kPBIf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eknWAotRAz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal F9CR6b6ekt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gfio9Z9ZZk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hQ8rl5ma1V สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal K1KTCNQ3nI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6z5RviMhKM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal galUtMAdmd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7ZK8My8V5p สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gu5WzkNWNA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1iVcB7jRDW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal O7bs1DIDM2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal N8EPmzEYTh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal n0jEDUSicP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AVC0lQAi5p สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal znX93WRQkt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kL184jiOrs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal W0KNVf6DHG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal F9ZJQYbGWb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gcwUMupCI5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3UY0laCGGk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZPXZ4EcTXF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ldVlJlUaZI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Qj9C7vn05a สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal phB7JhuZtS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี