สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะนำวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ให้นักเรียนโรงเรียนจิตรลดา (สายสามัญ)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนจิตรลดา (สายสามัญ) พร้อมผู้ปกครอง เข้ารับฟังการชี้แจงการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา โดย รองอธิการบดี ดร.สันทนีย์ ผาสุข กล่าวต้อนรับ และมีคณบดีทั้ง ๒ คณะ ชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดรับ หลังจากนั้น พลเรือตรีวศิน บำรุงชีพ (ศิษย์เก่าจิตรลดา รุ่น 11) บรรยายเกี่ยวกับ ภูมิคุ้มกันชีวิตการรู้เท่าทันยาเสพติดในรูปแบบใหม่และรับสมุดรายงานผลการเรียน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาgal PyOFG5PniL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zoIk34twKW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XWjDb6iSnX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wae7MoJNBI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zF2hutmVnS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AMN1DrJ8HC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nk2cGLY34q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7FDcwFcnT3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pGTzYPaydZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cCX4VPupbn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal D43wWGoH88 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 98l6rFi1XI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LiSFlek4oY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UaJpCBkvdl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MuIHPqUjPy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 813fSrPnPC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NnAifUiMYI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KNpmqGezJP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Bfy1IDMICd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0CiSnIdBQc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ztdDN6lH42 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RIndAqguCy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Dw8u8LQZJb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XdvhbyFsLF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal A6CZvJuBwX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tHagJobWz0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal b55f2w4pyg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TBvkFGdAJP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal W0I2slK0Si สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 330bewwjfH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EfmyANUs9j สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal COPHwiPbwh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal faf1TntmRB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ksBb7RS9rh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal I5zmIkI8A4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2fg0Qsw2Ub สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sDMPrOgWVo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oVtstme9Zf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eR7uUeLH8C สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal am3K4WlniH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal btHr0A3qcr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal piIAJIwGOc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี