สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

พิธีรับมอบทุนจากสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา รับมอบเงินทุนเพื่อการศึกษาจาก นายปรเมศร์ ไกรฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการสังคม สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากัษตริย์ เป็นตัวแทนมอบเงินดังกล่าว เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี ดร.สันทรย์ ผาสุข รองอธิการบดี และ ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภาวิทยาลัยฯ อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพgal b5BJZ6nrtq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fZgyL5AbQF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bUNSWCQFew สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mASeYlwYtR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1vbDEerb5O สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8wlYayWzBV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal afUJf55yjo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MBIuy5ZjLk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qeNEVFq3LR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YP34WBdWGI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal n81iCPa22Z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal p2LOzFmePc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gZN292H0eK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sIR1nzcvKe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GXHfBRZqKz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JMEO7G9S1E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal n7IEcnkcpg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8OKrqB29gt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jXJMQYvGnm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UULVQavjyb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IWwRZVlQQg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี