สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการ “BA CDTC” Once we are, we will always be…

ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในโครงการ “BA CDTC” Once we are, we will always be… วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของความรักและความผูกพันระหว่างกัน เป็นการสร้างสายใยรักจากรุ่นสู่รุ่นgal 2DTwbZOePv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SMGB3ee8iC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BdnBgOloge สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal E20JgnvjzF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vtJ0vWg1CJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PsqKEwNJ8E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Gi8FUgbD11 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oEPQrBctBC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MMBoplmOKC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RG3ecQYw7f สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wW0Y9DVhnJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal maQHGIPJYl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZgU8ms0hR7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eelucqo5gk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 88C5zOUrWm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CUIdRyLCsf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0ZgYZnFmi5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aV4VPHpqWk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QrhFpSkzsL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OngLaXFG3J สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Tg9ycDfAlO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uXkyV3v5TB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal G74Yaz9BK8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal plySRXR7hg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zR66NZ4Vu9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZPerj9n2Vl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sIHk3j54I2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hU94rbiAVL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ruCGs4SRB7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BXcVgqpMl4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ut5ITZ0URY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NK5KUg1XJu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal p55Mgwzupd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal D38nbtqz8i สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TXijmNI0IX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5ADg6oLsA5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zeUtz8OaUn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YpLnpvAPmV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LrCstu0GFb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KUh21OZkJz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iovG5CqmDZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gqH5Ukyd3l สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iCBSUY4NUP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal d5XXitQWE8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3FMMDXDS6i สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal shUAmKh61l สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pUEffpqEUB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UwKDBBK3V5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 47IHtncpTB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zZfHTda36O สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ia9ILn4OJi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PIgBdzF1KH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oJ6qD0QnBX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ghrsm19rSZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HezNwEDH31 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RLJrCdPHjn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IAlKYLXGNN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal w3p94IRLRi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PQm6jDaeJm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yjpl0rypnj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KEPTwsuonA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dcyTgE5ZAK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XTR6SY7PmD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BDu2ThHVt1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wLKcfuY3mD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TyDXNiv5Ya สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KC4zEPvqHR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mc8S4qaHDz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Vs6qvgI5iB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal H1UyVUrOAJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aipT0FTyaL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal F9VLrXj4pq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iwujIVFmwJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal E5VJGLjoA9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lI7dLHkUtB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qzo8XWvYgH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bYS2RAmPMM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EjUVdMWimu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6lIeDIOYFS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Il0XmB4ucn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zAYojWrfE1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Za6jqLZSZA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VLJ7QQ62AA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HCiC7O15vJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2PA0CVlQOd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1aU2YEtRBl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZGcWqyQfb9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WwdmLrLbiC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal etO1qQPui2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EGGMHYKXGt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal w7dAuz1tI8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pYq57ov7b0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pR5q0gG7aV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nEMMbAla8j สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal f8m7wXrQkE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ymDsmk0jZh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JQPOIIwiAK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QrLiDbOiRw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal puL5hDUoLu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal R3JYvOKnvJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Q0bGK3NY31 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kDMPkTFRZ3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sML4aF4RAv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7pHQ1043B9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fG1V5B3SRH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TeWs9W2WBD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YRdDtEwZ8D สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal U2DKYz0NKV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qkpSsGMPwV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GuQ9PHlnwE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VA9LvizVCw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal svIQLXpbYN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal t6fFiDNDgA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี