สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมพิธีวางพวกมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมรูปทรงม้า นำโดย ดร.สันทนีย์ ผาสุก รองอธิการบดี และ ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมวางพวงมาลาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DC4rlr8hoh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hfrt1ZYCa6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WCdYTuuOo5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1sEQrLELz9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal e4KoizN91k สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rdpvQXzonn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ve7ybTRJ9t สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal A9aWkRidWH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0lnvYsU3EL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal I5OeawE3iw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CRsq98ppQd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OU8qikCv7r สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2wmDeRqLDo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iPYj1QORoS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ndlsFhU2Gu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal K3F18O5lTN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZMrNprajgQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vg3XCb86k7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Cg9J65VCvq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี