สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรม”บนเส้นทางสู่ฝัน กับสถาบันดี๊ดี” โรงเรียนชลกันยานุกุล

ประมวลภาพกิจกรรม “บนเส้นทางสู่ฝัน กับสถาบันดี๊ดี” จัดโดย โรงเรียนชลกันยานุกุล จังหวัด ชลบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กิจกรรมแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน
ส่วนที่ ๑ บรรยายและแนะนำวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาให้กับอาจารย์และนักเรียนได้รู้จัก
ส่วนที่ ๒ เชิญชวนนักเรียนร่วมเล่นเกมตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและชมบูธของวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาgal WONPGWHyOF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vF5ggih6Au สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal plr1S0QXzr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nUiiD1ajhA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hkw05Puzm9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal emuhAn2GHp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9jPMiVVsO3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qKiR5mqc2d สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal H58nSsK2n4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LPZRqMOQrb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 17uRuv5RX8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TDOo6ozER1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal v1Iqk290kG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CV3Wmo9BB7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CoDl2BsE0z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RaHfGMmBWj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OPWM8F0paT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kkSWYgvUUQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QPPVh7V7Po สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1acYR3PF1u สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QL5NA8YWNI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KGJB0wuEJI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oMEJ1Rmu99 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 31bohW3Ew6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4jLNQqPCtH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1QQm3GEaPp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nBRlFpbwEt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SzuDcUiXfP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qqwTG711hT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Dq8C6HdgBl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VaoPhoHjNZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YKVcMvLyYM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YQtclrQ0tR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal z38aRLpDGY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OTCJlBcNsC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี