สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

กิจกรรมการฟังบรรยาย ในหัวข้อ รู้ทันยาเสพติด โดย พลเรือตรี วศิน บำรุงชีพ

กิจกรรมการฟังบรรยาย ในหัวข้อ รู้ทันยาเสพติด โดย พลเรือตรี วศิน บำรุงชีพ เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติดในปัจจุบัน ตลอดจนผลกระทบของยาเสพติดต่อร่างกายและจิตใจ เพื่อป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของนักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาgal Lti3XrW06g สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KKPJp6umTz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal V1FrRqyzIg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 64nRBCHo8k สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KG5ykcgkw2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NzTg3sWn0u สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vaPcO025I0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jKOqzjsbHB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SoNsN31NVU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZnBJSyhf0b สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1hgpmiPWt8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 68SXEz86aw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HNFSDsEOVd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2qvjLwGfta สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Vuj2YQlE9v สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oVdwAcUzu3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี