สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประมวลภาพกิจกรรม “งานวันคลพิการ” เสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สวนอัมพร

โดยมี ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อธิการบดี คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี ร่วมกิจกรรม “งานวันคนพิการ” วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สวนอัมพร กิจกรรมประกอบด้วยจำหน่ายดอกแก้วกัลยา จากสภาสัมคมสงเคราะห์อยู่ประจำซุ้มอาหาร บริหารยกอาหารและเครื่องดื่มให้กับคนพิการที่มาร่วมงานฯ และเดินเก็บขยะในจุดต่างๆในบริเวณงานgal 2jB3IXptNd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wgT3K8vKLl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2IbD7PhHgK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XDpH8rA02y สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal e7oIetlANy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2Q6EPcFa9a สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sVy5oLSD77 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 20ZcFGHBqV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ArEN7Q8M2B สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ao23nUTGe7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MakpNRjSjs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UzgdnPCV3p สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PAGl8qQEqi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ifFgPdWqE5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3WWDtgvUbS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FeThsd7J1S สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zXY7ZYKVa9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี