loader image
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

กิจกรรมประชุมนักศึกษา (CDTC Assembly) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙

นักศึกษารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ภาวนะผู้นำ” โดยอาจารย์ สัจจาวุฒิ รอดสำราญ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาgal GJnXnizYGs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ij0NadWTIn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OID0RcEE1J สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hbyyugPglt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี