สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การทำวิจัยของอาจารย์และการปฏิบัติงานในสถานประกอบการของนักศึกษา กับโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมหารือแนวทางในการทำวิจัยของอาจารย์และการปฏิบัติงานในสถานประกอบการของนักศึกษา กับโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ส. 2559 เวลา 10.00-12.00 น.gal GXduOz2YTZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 92No3BcAch สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aAiaETCvvq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IDVOWEzBRl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal loeDmBX9Py สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XbW2HwVSJj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Xzygmk5yjD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี