สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ เพื่อฝึกปฎิบัติงานสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ เพื่อฝึกปฎิบัติงานสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
มีสถานประกอบการเข้าร่วมนำเสนอข้อมูลองค์กรทั้งหมด 7 องค์การดังนี้
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
บริษัท เอาส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธุุรกิจจำลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBA)
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)gal V6POE48jOH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZLXzJdTN0m สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hk8tTrgIzX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bIuRvhaL54 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal D1R7hEHXHZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Q2tyBoscNZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HT8wmu76LP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cTSQEbLJlf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal R37JbNyhBe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Bsv8AvY9lX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vm09pXNW46 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DjY65dsw8C สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1aKSNM61hN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MdI7Qdknw7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal srLLBMonfQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XSGShEoJ12 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cNqNNySFqJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SX2RAnpe1w สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JtmS5Q4waG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VKk5UiLfVf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aarqTGHcp4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WhHGjYK4Yt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zpuNNjnRLK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vCMVO8K1az สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hApVj8X9de สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LDnCdZmnWW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 11qOjmDJId สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3wboJ4e1sM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vL0EM9usiV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uEmsqGbYAc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4f6SiAUud0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yjUuRpkBlk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TJ0XnUy3lK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4CGZjtTW6h สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ea35JG7TX4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oc7GDEEPMz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal D7KuQKKltF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7ztj4VrVp8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RgqLEIbuGv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XGNLlptZnP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal h5hmoKrZ77 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CWMEWeC5nc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0M7OUrG4tS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RYgN9ltRKZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal b8AbXCgoNK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZshEdQNQgl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SNSE8KguRr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal l4RYdkwDgM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1vSbbS2wR1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MyvVofwbJX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal S0nesrvpag สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BEutVR4qIA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oconeRbo4n สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Yrt5MSQWV8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nb907qykRB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QYWySjyjWa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 69okcToLtB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SBZmO5SmCj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 83ZFn5LJTA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Y6KbiJ6ASy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal W8XdV9ycnz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1MQdaeoVRS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tne2azRMN2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dYPbmgLXsO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sB6t4EHZpR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JWls93e399 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kMX3JE3Zfd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WUppNRTtFX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vmUo6o3oNu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YUFVfLM4HJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2YAoAlCRFB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eOXdrG1lIK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ng3efUCYZ0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bPtvd1X8Cz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NtHaqnN6Em สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal abdO95lgj3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pNn4HHARMT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qcw0P4NUHC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YBZDhNlBYH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dhdtrXOugi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal P9Ja2Tf6mo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PgqKYeTzfn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี