สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีเปิดการฝึกตามโครงการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่

พิธีเปิดการฝึกตามโครงการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รุ่นที่ ๒) โดย ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการเปิด ในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ ห้อง ๔๓๐๘ อาคาร ๖๐๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาgal wizORmgf4t สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal maS7kUkS6C สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HWs6uTu49N สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ttVO7nSvBh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2LFB5tmJEg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tL66ZikMiS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GN2wQNZsly สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Nh3RC2GItJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Mf1pmbolOW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal W4VwoffYcB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iGFjS2dbCl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal w87TyedBOY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9GqdGZ8nOr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี