สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ดูงานที่ บริษัท มุโตะ นิคมอุตสาหกรรม

นักศึกษา คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าไปดูงานที่ บริษัท มุโตะ นิคมอุตสาหกรรม เหมราช จ.สระบุรี ในวันที 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559gal SIlnLGIABa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Lt44NoQ20D สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YaAzpAacOI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bHYR9EXPzX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5Is4uFDIPY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kQ7feeNeAo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bdCy4W6IqH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี