สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฏฐมรามาธิบดินทร์ นำโดย ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เป็นตัวแทนวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฏฐมรามาธิบดินทร์ ในวันที่ ๙ มิถุนายน๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ภายในวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานครฯgal sGttfYVk1V สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yXr6Dhkmou สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JwvRR4y5c0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hvz2GHZJ0l สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lO6twQsOmC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AnHoCnOjDN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal V0yOehKMum สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal L897P9ukCp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี