สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
นำโดย
ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี
ดร.ชณะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี
ร่วมรอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดงาน
” ประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๔ ”
ณ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่าgal V3RgV62q7l สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zpCDo36rgm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SukSeLv0jz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BChzD36qua สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal v7fIgEjtam สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wLc8oBcv3s สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7X3Zrt2cgZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Zpo16BLnjm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IrpaIzvRcN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal i21HdJhIBt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี