สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการอบรม CHE QA Online (28 กรกฎาคม 2559)

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4303 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจและสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพgal orXCPnpCqT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 34puXrSqSH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DRpBufYTRp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wHS8y80nK8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zfdnqMM3uC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal N6mncswsy2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tgVSSp7QjZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2dqEKQkllX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ez5D425WsX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal f65Cui40KD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eXA658f6w0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี