สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดย ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี และ ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ ห้องประชุมใหญ่gal v8FDfeSPiF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5BogHC6NuR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sbaHKYcW3E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TM87zez3Mc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hZmmqb3290 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uu5rPGCXXQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LJJPDj2dVO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vad2tgrJdL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sIcGKFWcpa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lRbPeCgXLH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Xr8kOzwSCF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UPoDE1XHeT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JZ6uDyA7Jv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6HLEs5taUn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6DbDWz2hbU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DDyKkOIPTg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8rqyZq9ajE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ThskQsKZD4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4oZnR2dt37 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TvXlPNOANr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7qsQ803Yfn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UiNO4dmod2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oYfzNuc4rX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iJa5dQ5SLt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Erakt9I8fS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iBIak4nGqm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hM3TAdABLF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal q1OTSWTVV9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YktnrrI8qk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Vjp7XlGZCS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EIG2ZnE5a9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8Cis2QC1TD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี