สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จัดกิจกรรมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รอวอธิการบดี คณาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาgal kCLSPPYnVr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eZ4MmPsHRE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NMEl6YgwKi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8ANu4a29yz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IpymLFl1c5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bb2Ae82rhE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี