สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

บรรยายพิเศษ “Fintech”

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงิน (Fintech) โดยได้รับเกียรติจากคุณวิจักขณ์ เศรษฐบุตร ผู้บริหารส่วน ส่วนกลยุทธ์แบรนด์ ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากร ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภาพ (604) วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาgal 5oCZ25orNJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UYbYJO0o45 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9VbILYyLBG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ptG2VNSljo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IAgWfK6H7B สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Uw0A4gQSDl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal L8e5XobK83 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XseEu9snvL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5boKnlZi8t สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal C5BT2QD8yL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MfoEAXdCXl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eCMh5qoPn0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PsoNizsXIn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DzciC0GuPt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal t3J62LbrdZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9UE2XftMqr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal P3XPaFF9UG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tTKHZH6ase สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RPE3NoROMV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal J4FyffNnvX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal q0j42hkw3K สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี