สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เรียนรู้วิถีชีวิตไทย

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา นำนักศึกษาสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน เกี่ยวกับชีวิต ภูมิปัญญา และศิลปะแขนงต่างๆของวัฒนธรรมไทย เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยอย่างถูกต้อง ณ พิพิธภัณฑ์บางลำพู เมื่อเร็วๆนี้

ปภาภรณ์/ข่าว
17/3/60gal qOWAnw4O37 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal G1LVR6CIIs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal seTehW1CTE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IAM22MkWCn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal avV3Kd0LPT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Z3ayAtrw2d สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IrWunNA0vj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Sjjr0iUP2d สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TbnMkogSZ9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี