สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีน

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา นำนักศึกษาเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน ผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวจีนโพ้นทะเล เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชาวจีนอย่างถูกต้อง ณ วัดไตรมิตร ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเทียนฟ้า และพิพิธภัณฑ์เยาวราช วันที่ 24 มีนาคม 2560
ปภาภรณ์/ข่าว
24/3/60gal 4sPPt2SKf1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal A9GF7YFr7D สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0yVWCivTFA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FNV3mzhn4E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal e0R4cu0Zc6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zHhqbvKGAP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EoRtdkv55K สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jWhbKAZsll สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal s6macQ3zNc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BV0gQYjD0p สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LhEVY3M15w สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal y8XUjaKnJy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal waH3BsY5NT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal y1K5wGzLRZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EMYArqIwjp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal edddjyWYS8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6EOqSKP4ci สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BUnzDe0vmY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4T9MWKfVP2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aqX1uavv9I สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal p85Yh0j9Xy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jRWEr84TG7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AHX83XBmGR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TSAazA56bW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal O9Y5kJFkb1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี