สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

สอบประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา นำโดย ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดี และคณาจารย์ ลงพื้นที่ฝึกงานเพื่อติดตามผลการฝึกงานของนักศึกษาและสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ SCG เคมิคอล จ.ระยอง และ SCG ปูนชิเมนแก่งคอย ท่าหลวง และเขาวง จ.สระบุรี เมื่อเร็วๆนี้ ปภาภรณ์/ข่าว 5/5/60

ระดับปริญญาตรี