สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หารือการออกแบบโลโก้ (รอง)

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา นำโดยนายอัครพร บุนนาค ผู้อำนวยการสำนักวิทยาลัย และนางสาวรัตน์ชรินทร์ อยู่ชา หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร และทีมงาน ร่วมหารือเรื่องการออกแบบโลโก้ (รอง) ประจำวิทยาลัยฯ เพื่อนำมาใช้ในการลงสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ กับนายธานี สุคนธชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวด้านการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ ในครั้งแรกในวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา เป็นการร่วมหารือถึงแนวทางและคอนเซ็ปต์การออกแบบ รวมไปถึงการปรับแก้แบบขั้นต้น และครั้งล่าสุดวันที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา เป็นการนำเสนอแบบที่ได้รับการปรับแก้จากการหารือขั้นต้น พร้อมกำหนดกรอบแนวทางการออกแบบให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ณ ห้องรับรองอธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604)
ปภาภรณ์/ข่าว 01/05/60gal HtRcBjibBP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EHO4coPK8E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VcSJ6EILTG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PqpHavmTgf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี