สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สอบประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา นำโดย ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดี และคณาจารย์ ลงพื้นที่ฝึกงานเพื่อติดตามผลการฝึกงานของนักศึกษาและสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ SCG เคมิคอล จ.ระยอง และ SCG ปูนชิเมนแก่งคอย ท่าหลวง และเขาวง จ.สระบุรี เมื่อเร็วๆนี้ ปภาภรณ์/ข่าว 5/5/60สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DcHW4AdUDc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XdiRThQ2Yq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vI7XUsKgor สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kAGtE7wbjR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Dfs2lj0tft สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี