สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

บันทึกเทปผู้หญิงแนวหน้า

ดร.สันทนีย์ ผาสุข ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และรองผู้อำนวยการระดับประกาศนียบัตร โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) พร้อมด้วย อาจารย์อาภาภรณ์ เทียนขาว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา และอาจารย์จุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ให้สัมภาษณ์กับ ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย บรรณาธิการข่าว นสพ.แนวหน้า และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ถึงประเด็นหลักสูตรการเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน การรับนักเรียน สาขาที่เปิดสอน การฝึกงาน และการทำงานหลังจบหลักสูตร ของนักเรียนนักศึกษาโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ทุกท่านสามารถติดตามการออกอากาศได้ที่รายการผู้หญิงแนวหน้า ช่อง TNN2 ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00-16.25 น. ปภาภรณ์/ข่าว 19/05/60gal 5uPG5AZnJH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HVPslsJeB2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี